Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hồng phong

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcshongphong@edu.viettel.vn